Trainingen

/media/aehjle2a/training-shutterstock_1711144924.jpeg

Waarom een cursus E-voertuigen?

Er komen steeds meer elektrische voertuigen op de weg. Daardoor is ook de kans dat er een elektrisch voertuig betrokken raakt bij een verkeersongeluk groter. Bij een ongeval bestaat bij elektrische voertuigen het gevaar dat delen onder stroom staan of dat er door kortsluiting brand ontstaat. Maar schade aan een elektrisch voertuig brengt meer risico’s met zich mee:

 • aanraking met elektrische schok of elektrocutie als gevolg;
 • vlamboog;
 • brand;
 • explosie;
 • vrijkomen van gevaarlijke chemische stoffen;
 • mechanische beknelling;
 • onbedoeld voortbewegen;
 • elektromechanische (Lorentz-)krachten.

 

Omdat niet iedereen hier voldoende kennis over heeft, duurt het vaak langer dan nodig voordat de juiste hulp op gang komt. Uiteraard brengt dit risico’s voor alle betrokken met zich mee. Maar de onwetendheid heeft meer negatieve gevolgen. De (terechte) angst om iets te doen, zorgt dat we niet direct handelen. En dit zorgt dan weer voor onnodig lange inzet met extra kosten van de veiligheidsdiensten. Bovendien moet je je, wanneer je aan een elektrisch voertuig gaat werken, houden aan de NEN 9140. Deze norm stelt specifieke eisen voor het veilig werken aan elektrische voertuigen. De uitwerking hiervan is te zien in de matrix. En bovendien, stelt de Arbowet dat het in sommige situaties verplicht is om gecertificeerd te zijn. Niet alle hulpverleners zijn goed op de hoogte van deze norm. Het trainen en certificeren op dit vlak van de veiligheidsdiensten is dus zowel verplicht als van levensbelang.

Waarom een cursus E-Voertuigen van Total Safety Solutions?

Vanuit onze ervaringen in de praktijk maakten wij ons zorgen over de veiligheid op de Nederlandse weg. Wij ontwikkelden als eerste partij in Nederland een lesprogramma compleet met een lesmodel van een elektronisch voertuig. Dit schaalmodel biedt de mogelijkheid om te oefenen met de diverse automerken die verschillend gebouwd zijn. Onze trainingen zorgen dat veiligheidsdiensten sneller en met meer kennis kunnen handelen, wanneer zij levensreddend willen handelen bij een ongeluk met een e-voertuig (NEN 9140). 

Total Safety Solutions verzorgt:

 • trainingen voor NEN 9140, VOP (Voldoende Onderricht Persoon) & WV (werkverantwoordelijke).
 • hulpverleningsgerichte opleidingen
 • certificering
 • aanstellingsformulieren.